Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

FV 345 Granli

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 24.11.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: FV 345 Granli
  • Beskrivelse: Det er et stort hull i asfalten nederst i Liersvingen ved innkjøringen til Granli på Fv 345. I tillegg er det også tilsvarende hull i asfalten like ved planovergang på Gjermshus, FV 345
  • Svar: Hei! Forhold på fylkesveger må meldes til statens vegvesen. Kontakt Statens vegvesen Region øst på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no Eller Brede Sillerud på tlf. 99527920. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle