Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Skyrudvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 18.11.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Skyrudvegen
  • Beskrivelse: Skyrudvegen ble rustet opp i fjor høst etter mange års manglende vedlikehold. Nå er vegen i ferd med å forfalle igjen pga. manglende vedlikehold. Før ble den i hvert fall skrapet vår og høst, men etter opprustningen har vi ikke sett noen vegskrape på et år. Det må være dårlig økonomi å ruste opp vegen for så å la den forfall igjen året etter.
  • Svar: Hei! Dersom forholdene medfører en akutt trafikkfare, og at kjøretøy kan bli skadet, vil tiltak bli utført. Hvis ikke må det vente. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle