Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vardåsvegen/ Nygaten

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.10.2013
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Vardåsvegen/ Nygaten
  • Beskrivelse: FAU Langelandskole har et ønske om å få et overgangsfelt i dette krysset. Mange skolebarn går over her hver morgen og det er høy fart på bilene som kommer oppover og nedover Vardåsvegen. Et overgangsfelt her ville ha økt sikkerheten betraktelig for barnas skoleveg. Da slipper de den høyt tafikerte overgangen ved Rimi festningen. Håper på en løsning snart.
  • Svar: Hei! Tiltak på dette stedet har vært med i kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år. Vardåsvegen er fylkesveg (statens vegvesen) og dermed ikke kommunenes ansvar. Likevel prøver vi å påvirke SVV til å etablere tiltak på stedet. Foreløpig har vi ikke lykkes med det, men vi oppfordrer gjerne FAU til å rette en henvendelse til dem. Når det gjelder fotgjengerovergang, kan vi med en gang avkrefte at det er et trafikksikkerhetstiltak. Ulykkesstatistikken har dessverre en tendens til å øke i eller i nærheten av fotgjengeroverganger. Fotgjengerovergang alene, vil ha mer negativ effekt enn uten, og vil derfor ikke bli støttet av oss. Derimot må sikt bedres, fart reduseres, og plass til å stå på begge sider av vegen etableres. I tillegg bør det etableres mer lys i krysningspunktet. Fartshumper og/eller opphøyd gangfelt bør også vurderes. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle