Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bevervegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 27.10.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Bevervegen
  • Beskrivelse: Veldig dårlige kjøreforhold i Bevervegen, veien er meget hullete og dette er ubehagelig, skadelig for bilen, og KAN medføre farlige situasjoner da folk tar innersving når de skal opp til BHG for å unngå "vaskebrettet".
  • Svar: Hei! Vi befarte vegen i forrige uke, og forholdene var akseptable. Det var noe vaskebrett nederst, men ikke ikke ille nok til at vi foretar akutt tiltak. Dette må derfor vente. Det har vært noe regnvær siden sist, derfor skal vi vurdere vegen en gang til neste gang vi kjører forbi. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle