Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bevervegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 07.10.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Bevervegen
  • Beskrivelse: prøver igjen, denne vegen er forferdelig å kjøre på og vegstrekningen er 200meter, hva vil det koste å få den skrapet for egen regning?
  • Svar: Hei! Vegen vil bli befart i morgen, og dersom vegens beskaffenhet medfører en akutt fare for trafikksikkeheten, vil den bli høvlet. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle