Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bæreiavegen 372

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 01.10.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Bæreiavegen 372
  • Beskrivelse: Store hull i vegen ved badeplassen. 1 meter i diameter. Dype, med fare for skader på kjøretøy. Vanskelige å se da en kommer fra byen. Skaper en del trafikkfarlige situasjoner da folk må kjøre rundt de. Bør utbedres snarest!
  • Svar: Hei! Vi er gjort oppmerksomme på dette og vil foreta utbedringer. Vi er usikre på hvem som har skadet vegdekket, og må derfor mest sansynlig dekke dette over vegvedlikeholdsbudsjettet. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle