Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Langelandsvei

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.08.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Øvre Langelandsvei
  • Beskrivelse: Fortau mangler utenfor Øvrebyen Park, ser ikke noen grunn for at dette ikke nå kan ordnes da byggingen av parken er avsluttet! Det er til stor fare for skolebarn når de må ut i veien der det ikke er gangvei! Med venlig hilsen Tråstad Vel
  • Svar: Hei! Det var meningen at fortauet skulle bli bygd ut av utbygger i forbindelse med ferdigstillelse av Øvrebyen park. I de opprinnelige planene var det tenkt en boligblokk i parkområdet mot Øvre Langelands veg som skulle bygges først før utbygger skulle opparbeide fortauet langs bygget. Siden tomten nå er solgt til beboerne i Øvrebyen park blir det nå ikke videre utbygging av tomten. Dermed kan vi ikke lenger pålegge utbygger å bygge fortauet slik det er regulert. Dialog om opparbeidelse av fortauet mot Øvre Langelands veg, vil finne sted i høst. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning.
Se 20 siste saker eller alle