Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bygningsgutua

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.08.2013
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Bygningsgutua
  • Beskrivelse: Ønske om kantklipping i Bygningsgutua dvs fra kryss Sagaavegen til Møllevegen / gangveien til skolen slik at den er ryddet og klar til skolestart / bedre sikt og trafikksikkerhet i kryss Møllevegen
  • Svar: Hei! Vi skal vurdere forholdene, og forhold som medfører akutt fare for trafikksikkerheten, vil bli utbedret. Med vennlig hilsen Kjetil E. Lein
Se 20 siste saker eller alle