Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Åsumvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.05.2024
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Åsumvegen
  • Beskrivelse: Stort hull i vegbanen rett ved en sving. ca 40cm i diameter og 40cm dypt. Vært merket med bjørkekvister over lengre tid, nå markert med bukk. Trafikkfarlig pga uoversiktelig vegbane.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Vi må tv-kjøre spillvannsledningen for å se om det er skader på ledningen som har forårsaket dette eller om dette er en mindre teleskade. Når vi vet mer vil dette bli utbedret. mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle