Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Erika Nissens veg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 21.05.2024
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Erika Nissens veg
  • Beskrivelse: Ser av tidligere klage at denne veien skulle vært sopt til 17.mai, og at den er det dere kaller «ferdig behandlet». Veien er fortsatt ikke sopt, veldig skuffende, og vi kan vel alle være enige i at det da ikke er «ferdig behandlet»? Fotgjengere og syklister velger heller å gå i kjørebanen enn fortauet grunnet mye grus på fortau. Erika Nissens veg er en smal veg og dette kan skape farlige situasjoner når man i tillegg til myke trafikanter treffer møtende kjøretøy.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Vi klarte ikke å bli ferdig med feiingen før 17.mai, men det kjøres nå fortløpende og det er en del veger på Lierrasta og Vennersberg som ikke er tatt, men som vil bli tatt nå fremover. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle