Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kryss Smørbukkvegen Askeladdvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.09.2023
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Kryss Smørbukkvegen Askeladdvegen
  • Beskrivelse: Leser en annen sak hvor melder har vært i kontakt med kommunen angående fartsdemper i Askeladdvegen pga få overholder fartsgrensen og ofte brudd på vikeplikt / høyreregelen. Dette må tas alvorlig før det skjer en ulykke. Styret i Skogtun borettslag hadde kommunen på befaring for ett par år siden, men lite har skjedd.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Vi har en liten pott årlig til etablering av fartshumper. Vi skal ta en vurdering av alle henvendelsene vi får om fartshumper om hvilke områder som skal prioriteres i år. Det ble i 2020 foretatt utskifting av belysningen i gata til LED. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle