Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Ca 150 m forbi Masterudvegen nr 25

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 08.06.2022
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Ca 150 m forbi Masterudvegen nr 25
  • Beskrivelse: Dumping av mange lass med inerte masser langs en liten veg og ut mot elva eller kanalen som går nordover. Vegen er stengt av med bom og lås. Området er av stor verdi som natur, friluft og rekreasjonsområde.
  • Svar: Takk for Deres henvendelse. Vi må befare området før vi sender henvendelse til grunneier. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle