Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vikervegen, brandval

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 22.02.2022
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Vikervegen, brandval
  • Beskrivelse: Dyrket mark brukt til biloppsamlingsplass. Stor sannsynlighet og fare for forurensning av jord og vassdrag, inkl drikkevannskilde.
  • Svar: Hei, kommunen har sendt henvendelse til grunneierne og bedt om at det ryddes opp på eiendommen. Mvh Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle