Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Østre Solørveg 6

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 07.09.2021
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Østre Solørveg 6
  • Beskrivelse: Trafikkfarlige situasjoner pga redusert sikt nedenfor Vinger Hotel. Busker og vegetasjon vokser inn på gangveien. Her er det mye trafikk til varelevering til Hotellet, samtidig som det er en gang og sykkelveg
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Både E16 og g/s-veg driftes av Statens vegvesen! Du må rette din henvendelse til Statens vegvesen. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle