Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Sjukehusskogen

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 28.07.2021
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Sjukehusskogen
  • Beskrivelse: Sjukehusskogen: De nedre gangstiene i Sjukehusskogen (på nedsiden av den asfalterte gang/sykkelveien; fra Ishallen forbi DPS og oppover trenger kraftig rydding og kantslått. Et gammelt drensrør trenger utskifting, nedgraving. Mange bruker disse to gangsterne, som en gang mer enn to meter breie gangveier. En utmerket snarvei utenom biltrafikkerte veier; for gående/syklende barn/ungdom og ande på vei til:fra Gjemselunds idrettsanlegg bl.a.
  • Svar:
Se 20 siste saker eller alle