Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

TV.200

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 06.06.2021
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: TV.200
  • Beskrivelse: Noret, som binder Glomma og Vingersjøen sammen, er i ferd med å bli nærmest utillgjengelig for båttrafikk pga trestammer og greiner som ligger og flyter. Dette problemet har økt år for år, og nå er det som sagt vanskelig tilgjengelig i båt. Det er en god del båttrafikk på Vingersjøen - den er også anerkjent som ro-arena. Kommunen jobber for at flere skal komme seg ut og. være aktive i naturen. Dette er natur veldig nære bykjernen og et viktig rekreasjonsområde. Det trengs en opprydding her.
  • Svar:
Se 20 siste saker eller alle