Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gangbru Bæreiavegen/ Glommengata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 31.05.2021
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Gangbru Bæreiavegen/ Glommengata
  • Beskrivelse: Gangbrua fra Bæreiavegen over Glommengata har skjøter som er ganske dype. Dette er ikke så heldig for oss syklister, ettersom eikene på sykkelen får harde smeller. To ganger har eiker på sykkelen min løsnet, og reparasjonen kan bli veldig dyr hvis man fortsetter å sykle med knekt/ løs eike. I en av skjøtene er det lagt litt asfalt, så der er det er mulig å sykle over uten problem. Håper det er mulig å legge litt asfalt i alle skjøtene, eller på annen måte legge bedre til rette for sykling over brua. På forhånd takk!:)
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Nevnte gangbru eies og vedlikeholdes av Innlandet fylkeskommune, og henvendelse må rettes dit. Utover dette vet vi at denne brua på må heves i forbindelse med transport av vindmølleelementer i 2021, og antar at en istandsettelse vil utføres etter at denne transporten er ferdig. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle