Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Brandval bru

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.05.2021
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Brandval bru
  • Beskrivelse: Det er mange hull i asfalten på brua. Det gjør at mange benytter gangfeltet til å kjøre i. Dette er meget uheldig for gående og syklende, særlig barn.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Brandval bru eies og driftes av Innlandet fylkeskommune. Du må rette din henvendelse til Innlandet fylkeskommune. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle