Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Øvre Bastuveg

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 15.01.2021
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Adresse: Øvre Bastuveg
  • Beskrivelse: Jeg bor rett ved øvre Bastuvegen, der har jeg bodd i et år. Ved avkjøringen til øvre Bastuveg står det to 30 km skilt, og det med god grunn. På denne veien ferdes mange verdifulle barn som skal til barnehage og skole, og vi har ingen å miste. Jeg er rystet og sjokkert over farten som mange holder i denne bakken. De som holder fartsgrensen er unntaket, og det er skremmende. Det er en fotgjenger overgang på toppen av bakken, men ingen nederst. Det finnes ingen fartsreduserende tiltak på denne veien, noe som er bekymringsfullt. Jeg håper dette blir tatt på alvor og tiltak blir satt i gang, Det må ikke gå liv før noe skjer.
  • Svar:
Se 20 siste saker eller alle