Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Utsiktsvegen

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 17.10.2020
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Utsiktsvegen
  • Beskrivelse: Reetablering av fortau. Stadig færre benytter arealet tiltenkt som fortau. Stadig flere velger å benytte asfaltert kjørebane istedet. Skaper med sikkerhet trafikkfarlige situasjoner. Det begynner å bli et stykke tid siden det var anleggsmaskinene som gravde og fjernet asfalten på fortauet var her...
  • Svar:
Se 20 siste saker eller alle