Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

bregnevegen 24

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 28.08.2020
  • Kategori: Vann/Avløp
  • Adresse: bregnevegen 24
  • Beskrivelse: Nedenstående melding sendt inn 1. april og ble "grønnmerket" = problem løst. Pr i dag 28. august er ingen ting utbedret. "Bregnevegen 24 Status: Ferdig behandlet Registrert: 01.04.2020 Kategori: Veg/Vegvedlikehold Adresse: Bregnevegen 24 Beskrivelse: Sommeren 2019 ble det lagt ned høyspentkabel i vegen. Hvordan og hvorfor stolpen med skilt "sluk" er revet ned og knekt, samt sluket tettet igjen i forbindelse med dette arbeidet vet jeg ikke. Hadde forventet at det ble ordnet samtidig med at de rensket grøfta pga utsklidning, men den gang ei. Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Saken er videresendt entreprenør for utbedring. Med hilsen Næring og miljø
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Sandfanget er gravd frem, men tømming er ikke utført enda. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle