Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vardåsvegen 4

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 23.04.2020
  • Kategori: Park/Grønt
  • Adresse: Vardåsvegen 4
  • Beskrivelse: Flere ganger har vi i Skriverskogen Vel minnet om tilgroingen av utfartsveien fra pumpehuset i Vardåsvegen og over til gangveien opp fra Langeland Skole. Dette er en regulert utfartsvei og tilgroingen er tatt opp før. Da ble det hevdet at arealet eies av Opplysningsvesenets Fond, men dette kan bare våre delvis riktig: Kvgr kommune fester hele den gamle Skriverskogen og disponerer derfor arealet.Turstien, i 6m bredde, er nå tilgrodd og trenger en oppfriskning. Mange naboer (i Skrivervegen) vil gjerne ha en opprensking av trør som nå gir for mye skygge på nabotomtene på oversiden. Denne saken er innrapportert også tidligere, men nå minner vi om saken. Skriverskogen Vel
  • Svar:
Se 20 siste saker eller alle