Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Gaukåsvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 05.04.2020
  • Kategori: Vann/Avløp
  • Adresse: Gaukåsvegen
  • Beskrivelse: Dere bør vurdere å rense opp grøftene på Gaukåsvegen fra bommen og sydover. Vannet blir stående i myra mellom Gaukåsvegen og riksvegen. Flere trær har druknet, og gir vindfall. Også over Gaukåsvegen. Gir risiko for alle som ferdes der. Vannoppsamlingen svekker vel også bæreevnen på begge de nevnte veiene. Ved opprensking vil vannet lettere ledes ut i Gaukåsbekken og vekk.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Det er utført en del grøfting og grusing der nå i år. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle