Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Marie Aamodts vei 8

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 04.04.2020
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Marie Aamodts vei 8
  • Beskrivelse: I vårt område har det til en viss grad vært gjennomført vedlikehold ved fjerning av grus fra veibanen. Det kan synes som om man har glemt Marie Aamodtsvei hvor grusen ikke er fjernet. Vedlikehold er tidligere utført av Block Watne.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Soping av veger og gater pågår. Melding er videresendt entreprenør, og vegen blir sopt i nærmeste fremtid. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle