Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Norvald Strandsveg

 • Status: Venter på behandling
 • Registrert: 04.02.2020
 • Kategori: Forsøpling
 • Adresse: Norvald Strandsveg
 • Beskrivelse: Viser til ubehandlet innlegg fra 20.01.20 ad menneskeeksrementer og dertil brukt papir. Jeg ber om raskt tiltak i denne uholdbare situasjonen og at kommunen tar en nærmere titt på Forurensningsloven §26 som omhandler kommunens plikter ift septik, slamtømming og kommunens ansvar " Kommunen skal sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v." §36 " Forurensningsmyndigheten kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at vegholderen skal sørge for toalett for de vegfarende dersom det ellers vil oppstå utilfredsstillende forhold."
  Norvald Strandsveg
 • Svar:
Se 20 siste saker eller alle