Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vangenspissen 25/27

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 12.11.2019
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Vangenspissen 25/27
  • Beskrivelse: Hei, Har meldt om et kumlokk som stikker 15 cm over høyden på veien flere ganger, uten noen reaksjon eller svar fra dere. Mandag kveld kjørte brøytebilen skjæret i kanten på kumlokket så det smalt sikkelig. Kumlokket ligger nå løst oppå ringen.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Vi kjenner ikke til dette sandfanget i vårt system da denne ikke er knyttet til overvannsnettet. Det kan se ut som at dette er en privat dreneringskum for stikkrennene under avkjørslene 25-27. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle