Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Vegdelet mellom Varalddamvegen og Holmbyvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.10.2019
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Vegdelet mellom Varalddamvegen og Holmbyvegen
  • Beskrivelse: Stikkrenna som går under Varalddamvegen rett ved vegdelet ned mot Holmbyvegen er presset opp av telen i vår og har nå ikke noen funksjon. Dette fører til at vannet nå isteden flommer over Varalddamvegen og vasker ut vegdekket. Dette er såvidt jeg vet en kommunal veg.
  • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Utskifting av stikkrennen vil bli utført i løpet av høsten/vinteren. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle