Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Norsrasta 8

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 09.10.2019
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Norsrasta 8
  • Beskrivelse: Vår eiendom grenser til kommunens eiendom.Her har vi plantet en hekk som blir helt ødelagt på grunn av all buskas "urskog" på kommunens eiendom som vokser inn i hekken vår, samt at vi ikke kommer inntil hekken for å få klippet den. Vi har også tidligere i høst gitt beskjed om at dere må få fjernet dette, men ingen ting har skjedd og vi har heller ikke hørt noe fra dere. Vi ber derfor om at dere tar kontakt med oss og kommer med en løsning.
  • Svar: Vi har hatt noen til å se på dette. Mye av det dere beskriver ligger på eiendommen overfor dere som ikke er kommunal. Det som ligger på kommunal grunn skal vi prøve å få tatt til våren før den verste veksten starter. Med hilsen KKEiendom
Se 20 siste saker eller alle