Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Ole Bogers Veg 20

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 19.09.2019
  • Kategori: Annet
  • Adresse: Ole Bogers Veg 20
  • Beskrivelse: Jeg - og naboer - venter fælt på at dere skal komme å slå i skråningene ned mot lekeplassen. Det har blitt gjort de siste årene, og siden det gjelder kommunens eiendom håper vi det kan gjøres før snøen kommer!
  • Svar: Dette er ikke kommunens ansvar. I 2010 ble det i et kommunevedtak bestemt følgende: Kategori C anlegg: Dette er anlegg som ikke kommunen står som drifter/eier av, selv om de befinner seg på kommunal grunn. Disse anleggene vedlikeholdes av respektive idrettslag og foreninger uten at kommunen har noe ansvar. Med hilsen KKEiendom
Se 20 siste saker eller alle