Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Georg Stangs gate

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 13.08.2019
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Georg Stangs gate
 • Beskrivelse: Eidsiva Nett gravde i vår opp gatrnvog fylte opp med grov grus. Etter de regnskyllene som har vært i sommer er det nå store grøfter son er fra 10 - 15 cm dype rett ved siden av asfalten . Se vedlagte foto. Når nå Øverbygatene skal brukes som omkjøringsveier må dette repareres og asfalteres på nytt. I tillegg fosser vannet inn i vår innkjørsel og drar med seg slam.
  Georg Stangs gate
 • Svar: Hei, Takk for din henvendelse! Det er gjort bestilling på midlertidige tiltak. GIVAS har foreløpige planer for oppgradering av VA-nettet i området for 2020. Dette må avklares før vegen istandsettes permanent. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle