Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Tommelstads gate

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 11.08.2019
  • Kategori: Forsøpling
  • Adresse: Tommelstads gate
  • Beskrivelse: Lindetrærne langs Tommelstads gate avgir masse søppel og skaper problemer i overvannssluk. Skal trærne beholdes så bør gata feies ofte i sommerhalvåret. Er forresten disse trærne humlevennlige?
  • Svar: Det vil bli utført fjerning av løv i Tommelstadgata i løpet av høsten. Når det gjelder Lindetrær og om de er humlevennlige, så er det ikke noe som tilsier at de er farlige for humler i følge rapporter som er fremlagt. Med hilsen KKEiendom
Se 20 siste saker eller alle