Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Erika Nissens vei

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 29.03.2019
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Erika Nissens vei
 • Beskrivelse: Hele Erika Nissens veg og helt opp til Aagot Gjems Selmers veg er i dårlig stand etter vinteren. Den er humpete, det mangler asfalt på deler av veibanen og det er mange hull.
  Erika Nissens vei
 • Svar: Hei, Takk for din henvendelse. Vegen ble breddeutvidet i fjor for å gjøre det lettere å møtes på strekningen. Det er naturlig at disse grusarealene får medfart etter vinteren. Tiltak på grusarealene vil vurderes etter at vinteren har sluppet helt taket i våre veger. Hva gjelder asfalterte delen er det ikke planlagt utbedringer i 2019, da det er andre veger i Kongsvinger kommune som er i dårligere forfatning enn denne. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle