Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

EVENTYRSTIEN

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 19.03.2019
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: EVENTYRSTIEN
 • Beskrivelse: DET ER VIKTIG AT DERE KOMMER PÅ DAGEN OG SKRAPER VEKK SNØ OG SLUDD. PÅ FORHÅND TAKK! DET ER UMULIG Å KJØRE DER NÅ
  EVENTYRSTIEN
 • Svar: Hei, Takk for din henvendelse. Vegen er befart i dag 20.03, og vi kan ikke se at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak for å fjerne snø i vegbanen. Vegen har noe spor/snø forbi anleggsområdet, men forøvrig er vegen bar. Med hilsen Næring og miljø
Se 20 siste saker eller alle