Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Iduns veg 10-12

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 11.12.2017
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Iduns veg 10-12
 • Beskrivelse: Den 26.10.17 meldte jeg fra om stor høydeforskjell mellom vegbanen og en avløpskum. Jeg sendte med foto. Fikk svar. Bl.a. mente jeg at det fort kunne skje uhell ved at biler skled utfor på vinterføre. Nå har det skjedd, En bergingsbil måtte dra opp en personbil som lå nede mot kummen. Nå er det antagelig for sent å rette opp problemet, men noe bør nok etter hvert gjøres.
  Iduns veg 10-12
 • Svar: Hei! Vi er ikke helt ferdig, men vi får ikke gjort noe med dette før til våren. Vi har forståelse for at vegen er smal og at man ønsker å kjøre/parkere på kanten, men dette lar seg ikke gjøre her. Det er mange steder hvor det er dype grøfter. Dette er noe bilfører må være oppmerksom på. Med vennlig hilsen teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle