Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Jonas Lies 13

 • Status: Ferdig behandlet
 • Registrert: 25.08.2017
 • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
 • Adresse: Jonas Lies 13
 • Beskrivelse: Det ble i forbindelse med opprusting av vegen lagt fartsdump inn til huset vårt, for at vi ikke skulle få vann i på eiendommen. Det er bra, men vi ser oss nødt til å be om hjelp til å gjøre denne dumpa lavere. Flere biler har fått skader under på grunn av høyden. Den er særs høy å gir en bråstopp når man vi kjører inn på tomta, noe som også er uheldig for kryssende trafikk. Det kan lett oppstå farlige situasjoner. Håper på raske respons. Kontaktes på tlf: 62 81 52 91
  Jonas Lies 13
 • Svar: Hei! Beklager seint svar, men det har vært ferieavvikling hos oss. Må bare innrømme at dette er en litt spesiell sak som vi per i dag er usikre på hvordan skal løses. Det var legging av fjernvarme som utløste gravingen i vegen, og kommunen gjennom GIVAS benyttet samtidig anledningen til å skiftet ut vann- og avløp i vegen. Istandsetting/oppbygging av selve vegen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, GIVAS, Eidsiva bioenergi og Statens vegvesen. En slik "pølse" (for å hindre vann) du viser til blir bare laget etter anmodning fra gårdeier og blir privat etter at den er lagt. Vegen er fylkesveg og således Statens vegvesen sitt ansvar. Adkomsten er privat, og er huseier/gårdeiers ansvar. Vi er usikre på om kommunen, Eidsiva bioenergi (fjernvarme) og GIVAS har noe ansvar i dette, men det vil vi undersøke og komme tilbake til. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning Kongsvinger kommune
Se 20 siste saker eller alle