Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Snarevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 12.05.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Snarevegen
  • Beskrivelse: I utgangspunktet er det positivt når man får ny grus på en grusveg, men den grusinga som ble foretatt her nå sist var ikke bra. Det ser ut for meg som om de to første lassene var av en bra type grus, som tydeligvis "binder seg" Det var ikke de øvrige lassene. Fra Snarevegen 208 virker grusen grøvre og tørrere, og den binder seg ikke i det hele tatt, og desto lengre bortover man kommer, desto værre blir det. Forbi meg(nr 326) er det svært småhumpete, eller vaskebrett som man sier, men her er det altså i løs grus. Jeg er ingen vegekspert, men mener det burde vært brukt noe finere masse, som også skulle vært saltet og vannet. Kjør gjerne forbi her og sjekk. Alle, unntagen de som har firmabil, kjører i ca 30 for ikke å få altfor mye steinsprut på bilen. Noe bør gjøres snarlig.
  • Svar: Hei! Takk for en grundig tilbakemelding. Vi beklager forholdene, men dette kan oppstå alt etter hvor tørt/bløtt det er på de enkelte partiene når vi legger ut grusen. Vi legger ofte ut litt grovere fraksjon tidlig på året for at dette skal blande seg og gi bedre bæreevne. Det tar av og til litt tid før dette blander seg inn/ned i toppdekket. Vi skal likevel befare vegen og se om det er nødvendig å gruse med en mindre fraksjon, og om det er behov for ytterligere høvling. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle