Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

bekkefaret

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 23.04.2015
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: bekkefaret
  • Beskrivelse: Støvete vei
  • Svar: Hei! Skoleveger, fortau og gang og sykkelveger, samt en del veger i sentrum er prioritert først. Øvrige veger vil bli feid etter vært. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle