Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Fv 175

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 17.01.2014
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Adresse: Fv 175
  • Beskrivelse: FV 175 fra Kurudsand til Sør-Odal grense er svært glatt. Mye tungtransport begge veger så her bør det gruses/saltes.
  • Svar: Hei! Dette gjelder forhold på Fylkesveg, og ikke kommunal veg. Kommunen har ikke ansvaret for Fylkesveger. Vi har likevel videresendt din henvendelse til statens vevesen. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
Se 20 siste saker eller alle