Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Rastavegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 31.01.2018
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: I sommer ble en stripe asfalt fjernet tvers over vegen, veldig skarpe rette kanter. Det ble fylt i grus så det var greit å kjøre. For snart 3 uker siden ble grusen fjernet, og det er veldig skarpe kanter å kjøre over. Når skal det asfalteres? Hvorfor ble grusen fjernet?
    Rastavegen
  • Svar: Hei! Beklager at denne saken falt ut. Entreprenøren som graver er også pliktig å sette vegen i stand etter seg. Også i dette tilfellet ble det gitt slik pålegg. Vi hører gjerne fra deg om dette ikke ble ordnet. Ta i så fall direkte kontakt med Teknisk forvaltning og vår Geir Harald Korsmo tlf. 91318156. Med vennlig hilsen Kongsvinger kommune

Se alle