Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Saker i kategorien Park/Grønt

 • 28.09.2017 Eventyrstien
  Beskrivelse: Kanskje snart på tide å kutte ned noen trær så ikke gangstien blir mørk...trærne vokser foran lysene
 • 24.09.2017 Holtvegen
  Beskrivelse: I fjor ble hekken klippet ned ifm oppgradering av vegen. I år har det bare vokst opp ugress og hekken synes ikke. Fint om dere kan rydde dette og holde det ved like i årene som kommer?
 • 14.09.2017 Koienvegen 17
  Beskrivelse: Kjempespringfrø
 • 06.09.2017 Kråkevegen
  Beskrivelse: Ikke glem kantklipping i bakken i Kråkevegen i år også! LIVSFARLIG i krysset til Gaukvegen
 • 06.09.2017 Lia, Kongsvinger
  Beskrivelse: Når blir den store krattskogen i friområdet/ brakklandet mellom Blomsterveien og Bregnevegen ryddet ? Det har blitt sagt at dette skal skje i flere år nå.
 • 23.08.2017 Gamlevn
  Beskrivelse: Kantklipping
 • 10.08.2017 Brakalsvålaveien 33
  Beskrivelse: Er det mulig at noen kommer å klipper kantene langs Brakalsvålaveien? Totalt 1 km lang.
 • 09.08.2017 Øvre Langelandsveg / Valhallvegen
  Beskrivelse: Ugress må klippes, hindrer sikt til høyre i kryss Valhallvegen/Øvre Langelandsveg, ved utkjøring på Ø.L.vei
 • 02.08.2017 Hyttebakkstien/Øvre Badstuvei
  Beskrivelse: Hei, Kan dere være snill å rydde friarealet Hyttebakkstien/Øvre Badstuvei? Her er det alt fra tett, høy krattskog til fullvoksne bjørker. Det har ikke vært ryddet her på mange år. På forhånd takk.
 • 02.08.2017 Bregnevegen 13
  Beskrivelse: Kommunens friområde mellom Bregnevegen og Blomstervegen gror igjen av høye busker og kratt. Dette har vært lovet fjernet flere ganger, og vi håper at noe skjer snart.
 • 02.08.2017 øvre langelandsveg
  Beskrivelse: Er det mulig at kommunen kan hogge ned busker inntil vegen som står nede ved vegen nedenfor vårt hus i skrivervegen 25 c og hos nabo skrivervegen 25 b?
 • 25.07.2017 SENE U I STRANDVEIEN 1
  Beskrivelse: Det er begått hærverk utenfor sene u på ett av utebordene der.Det mangler noen av plankene i bordet.
 • 25.07.2017 Området Stasjonsv.på Roverud
  Beskrivelse: John Sverre, nå venter vi på at du og ditt mannskap kommer og rydder underskogen(gresset) i området der dere hogg busker for to år siden. Dere slo gresset der i fjor og det blir så mye penere i vårt nærområde etterat dere har vært her. Håper dere snart kommer og gjør det pent hos oss. ønsker dere ellers en fin sommer.
 • 24.07.2017 Klonteig 3
  Beskrivelse: Kommunens skråning fra Jernbanegata opp mot Klonteig fra Circle K ned mot Møbelringen har vokst fullstendig igjen. Vi ber om at den hogges ned og vedlikeholdes fortløpende. Husk å fjerne trær og ugress som har blitt liggende fra tidligere.
 • 18.01.2017 Bievegen 8, 2216 Roverud
  Beskrivelse: Gammel granhekk i Bievegen 8 vokser 1,5 meter inn i Bievegen 6. De vil ikke gjøre noe med det selv. Jeg klarer ikke pga sykdom. Dette medfører stygge, grønne vinduer hos meg, maur inn mot huset og forsøpling. Prydbuskene mine og steinmuren min ødelegges. Det går ikke an å snakke dem til rette. Det er Bievegen 8 som eier hekken.De presser oss til å kutte av den, makan....
 • 18.01.2017 Tranebærvegen 7
  Beskrivelse: Hei, På "friområdet" foran min tomt og videre mot et område som før ble brukt til fotballbane på Langerudberget står det nå tett i tett med hovedsaklig furutrær som har vokst seg tettere og høyere for hvert år siden jeg bygde og flyttet inn her i 1983. De fleste er 10 til 15 meter høye og fører til at lys og sol forsvinner alt for tidlig om høsten og kommer unødig sent om våren. For noen år siden ble det ryddet/tynnet fra den katolske kirken og et stykke oppover, men stoppet et stykke fra min tomt. Det er derfor sterkt ønskelig at det nå kan ryddes/tynnes/tas ut en del av skogen for å gi mer sol og lys. Det er ingen mening i at slik furuskog skal få vokse fritt inne som en del av et boligmområde
 • 18.01.2017 Langelandsfaret
  Beskrivelse: Det ligger en stor haug med kvist og kvast ovenfor fotballbana på stedet. Området mellom Langelandfaret og fotballbana ble ryddet for ca. 1-2 år siden. Dette bør vel fjernes ettersom dette ikke er en avfallsplass for bioavfall og nedbryting av kvist tar lang tid.
 • 16.08.2016 Storgata 95, 2213 K
  Beskrivelse: Det står to-tre store bjørketrær på nedsiden av huset vårt - i Nygata. De to bjørkene medfører greiner, løv, store mengder pollen og frø hele sommerhalvåret. Bakgården vår er svært preget av alt dette nedfallet,og det kreves nesten daglig kosting og spyling i de verste periodene. I tillegg tar de vekk solen på ettermiddagen. Vi har et sterkt ønske om å felle trærne. I stedet kan feks plantes rognetrær eller andre typer trær som medfører mindre "søppel" enn disse bjørketrærne.
 • 16.08.2016 Strandpromenaden
  Beskrivelse: Nå må kommunen se å få vedlikeholdt strandpromenaden. Det gror igjen ned mot elva og man har snart ikke utsyn mot vannet, det kan da knapt kalles strandpromenade. I disse ferietider hvor vi muligens er så heldige å ha turister Ibsen så mener jeg at kommunen må ta sitt ansvar å gjøre noe med en av Kongsvingers perler. Her ferdes folk hele året, tilfalle døgnets tider. Da må det være oversiktlig og ryddig.
 • 16.08.2016 Klonteig
  Beskrivelse: Skråningen fra Klonteig ned mot Jernbanegata tilhører Kongsvinger kommune, og må på jevnlig basis holdes nede. Her vokser det til med både ugress og trær. Tusen takk.
 • 15.08.2016 Grøntområdet Roverudga/Stasjonsv. på Roverud
  Beskrivelse: Det ble hugget ned "skog" her for 2-3 år siden. Veldig bra. Det ble også tatt underskog som har vokst opp i etterkant i april måned. MEN i sommer har det vokst til mye igjen, så det trengs sårt ny runde med ryddesaga. Håper dere kan sende opp et par staute karer som kan rydde dette før det blir tett igjen. Håper noe skjer i nær framtid. På forhånd takk
 • 15.08.2016 Dr.Gjemsveg 22/Ernst Engsveg
  Beskrivelse: Ønsker at kommunen fjerner en furu som står inntil tomtegrensa vår, den vokser inn på vår eiendom og henger over vår terrasse.
 • 15.08.2016 Tråstadveien
  Beskrivelse: Et tre på deres omr veltet 8 aug. Brannvesnet var å sagde det opp pga lå i veibane, og på søppeldunker. Men nå ligger det deler av et stort tre i omr tråstadveien / fotballbanen på Tråstad.
 • 02.08.2016 Bruvegen
  Beskrivelse: Nå må trafikkøyene på Brandval klippes
 • 05.07.2016 Norvald strandvei / SIVA industriområde
  Beskrivelse: Hei. Vi savner og håper at noen klipper gresset ned mot Glomma på Sivaområdet med maskinkantklipper. Denne veien er kommunal.
 • 05.07.2016 Bogeråsen
  Beskrivelse: Det trengs kantklipping i Bukkene Bruses vei.
 • 05.07.2016 Vingersjøkroken
  Beskrivelse: Hei! Meldte inn saken på samme tid i fjor, ingenting gjort!!! Kongsvinger kommune har en badeplass ved Vingersjøen i Vingersjøkroken. Stien ned til denne plassen er helt igjengrodd!! Nå er også trappa ned fra vegen usynlig pga vegitasjon. Her MÅ kommunen ta tak NÅ! Vi i Vingersjøkroken ønsker ikke uvedkommende over tomtene for å komme ned til badeplassen/vannet.
 • 05.07.2016 Bogeråsen
  Beskrivelse: Hei. Da er det vel på høy tid med kantklipping oppover Bukkene Brusesvei.
 • 05.07.2016 Vingersjøkroken
  Beskrivelse: Kommunen har en offentlig badeplass rett bortenfor Kongsvinger roklubb. Stien ned til badeplassen har i flere år vært igjengrodd og uframkommelig. Badegjester tar seg derfor til rette via private hyttetomter. Hadde vært fint om kommunen gjorde badeplassen tilgjengelig.
 • 02.07.2016 Bæreiavegen-Blomstervegen
  Beskrivelse: Hei. Skulle ønske dere kunne tynne ut hogge ned skogen overfor krysset Bæreiavegen-Blomstervegen. Denne skjermer for utsikt fra Lia. I tillegg gir den dårlig sikt når man kommer opp Bæriavegen og skal inn Blomstervegen.
 • 20.06.2016 Lyngvegen/Djupdalsfaret/Konglevegen
  Beskrivelse: I krysset er det helt umulig å se opp til høyre da man kommer fra Vardåsvegen, og skal inn i Lyngvegen pga beplantning som vokser seg over evne.... dette skaper et veldig uoversiktlig kryss,og vi i Skriverskogen borettslag hadde satt pris på om dette kunne gjøres noe med :) På forhånd takk
 • 06.06.2016 Tråstadvegen 23 og 36
  Beskrivelse: Stort tre som sprekker i roten,store muligheter for å falle over gangbane og veg.Bør felles.
 • 22.04.2016 Blomstervegen/Bregnevegen
  Beskrivelse: Den vesle fotballbanen i nabolaget vårt gror dessverre igjen. Dette var opprinnelig en grusbane, men som følge av mange års forfall består overflaten i dag av fuktsamlende mose og vegetasjon. Den fine plassen er dessverre uegnet som ballplass for de mange barna som de siste 10 årene er kommet til i dette området (Utsiktsvegen, Bregnevegen, Blomstervegen). Nabolagets ønske er at banen blir skrapet og (om mulig) gruset opp igjen. I så fall vil vi beboerne i form av dugnader sørge for hugging av trær/busker, montering av benker, opprustning av mål, gjerder m.m. Vi har på ulike måter forsøkt nå frem med dette ønsket i flere år nå, men uten å komme i mål. Vi håper Kongsvinger kommune ser verdien av å hjelpe til med denne delen av jobben, så skal vi beboere/foreldre sørge for resten, slik at de mange barna i nærområdet kan ta i bruk denne banen til meningsfylte fritidsakiviteter. På vegne av flere beboere i området Jøran Ledal, (Bregnevegen 27)
 • 13.01.2016 Øvre skogvei, Glåmlia
  Beskrivelse: Når blir det is på lekeplassen I Glåmlia? Det trengs også å brøyte snø da det har kommet mye snø i løpet av den siste uka.
 • 29.10.2015 Kråkevegen
  Beskrivelse: I området mellom Kråkevegen og stærvegen fra Amundsheimen barnehage er det et "kråkereir" av en skog, denne henger over vegen og når den nå feller blad blir veibanen meget glatt og farlig. Det er på høy tid å hogge ned deler av dette skogsområdet!
 • 25.08.2015 Rådhusplassen
  Beskrivelse: Hærverk natt til 15 mai. Det er felt ett tre med motorsag utenfor Sentrum vgs på plassen mot Rådhuset.
 • 25.08.2015 Bukåsvegen 3, 2219 Brandval
  Beskrivelse: Det vokser kjempespringfrø ved bekken på eiendommen min.
 • 12.08.2015 bussholdeplass i Utsiktsveien i krysset med Høgspentveien
  Beskrivelse: Ved denne bussholdeplassen vokser en del Kjempespringfrø. Det er en plante som står på svartelista og som skal utryddes fordi den utgjør en fare for annen fauna.
 • 12.08.2015 Borghild Langaards veg 54
  Beskrivelse: Kjempespringfrø i lange baner. Kan kommunen kanskje sprøyte dette?
 • 12.08.2015 Bruvegen
  Beskrivelse: Ved bruvegen på Brandval ved skolen så skulle kantklipperne vært og klippet men det har den ikke og det blir ikke gjort hvis vi ikke gjø det selve. Det er så høyt et gress så man ser ikke ordentlig når man skal ut på veien, og nå på mandag som skolen begynner.
 • 12.08.2015 Borghild Langaards veg 54
  Beskrivelse: Det skrives på Facebook, både på kommunens side og på "Mitt Kongsvinger" om massiv humledød etter at det er observert sprøyting av trærne. Mange humlearter er truet, så dette må nøstes opp i.
 • 15.06.2015 Langelandsfaret
  Beskrivelse: Hei. Hvem er det som har noe med fotballbanen Bekkelaget. Ut mot langelandsfaret ble det I fjord kuttet ned en rose hekk der og det ser jo ikke pent ut etter de som gjorde det. Det ligger også en buske ved siden av veien i Langelandsfsfaretdatt over veie I langelandsfaret 17 mai. Den ligger mellom krysset ved Bekkelaget og fotballbanen.
 • 23.03.2015 Nærmiljøanlegg mellom Bregneveien og Blomsterveien
  Beskrivelse: Øverst i Lia har vi en løkke som er knyttet til vårt nærområde. Den bærer preg av forfall. Vi er flere barnefamilier i nærområdet som ønsker at løkka igjen kan bli et aktivitetsområde der blant annet barn kan utfolde seg i egenorganisert aktivitet. Toppdekket på grusbanen er preget av vegetasjon og hjulspor. Jeg ber om at kommunen besiktiger løkken og primært gjør nødvendige tiltak med toppdekket, slik at løkken igjen kan brukes.
 • 19.02.2015 Krokveien
  Beskrivelse: Trengs å tynne ut denne skogen nederst i krokveien -Markensveien ellers har dem gjort en kjempe jobb langs strandpromenaden + rundt gamle husmorskole tomta :-)
 • 20.01.2015 lekeplassen i Glåmlia
  Beskrivelse: Det er lovet å islegge lekeplassen I Glåmlia, men ingenting har skjedd. Håper det blir mulighet for barna å bruke isen i vinter.
 • 12.01.2015 lekeplassen i glåmlia
  Beskrivelse: Når blir lekeplassen i Glåmlia islagt. Barna i glåmila ønsker å gå på skøyter
 • 07.12.2014 Eidemsgate
  Beskrivelse: Kommunens grøntareal tilknyttet omsorgsboligene i Tommelstadsgate benyttes nå til parkering hver dag. I tillegg er det hensatt en bil uten skilter her. Det bør ryddes opp i både parkeringen og den avskilta bilen snarest, før plenen (som kommunen har betalt for å vedlikeholdet av) blir fullstendig ødelagt.
 • 27.10.2014 Jernbanegata
  Beskrivelse: Skråningen fra Klonteig ned mot Jernbanegata tilhører Kongsvinger kommune, og vi ønsker at kommunen hogger ned et stort tre og ellers bruker ryddesag for å kutte ned mindre trær, ugress osv. Vi ønsker å ha dette gjort før løvene faller fra trærne og tetter igjen takrenner osv. på husene nærmest trærne.
 • 02.09.2014 Bukkene bruses veg
  Beskrivelse: jeg lurer på om det er mulig og kunne fjerne en del skog i området som er merket med røde tegn. Det ser veldig uryddig ut og det er mange "ødelagte" og "Nakne" trær som trengs og felles. Kunne dere kommet på befaring for og se? Det hadde og vært veldig flott med tanke på bedre utsiktsmuligheter over flotte Kongsvinger! med tanke på framtidige innflyttere hadde satt pris på, det må jo bedre mulighetene for at flere får opp øynene i dette området, de som drar på harrytur fra Oslo vil jo se området her enda bedre og!
 • 07.08.2014 Lekeplassen i Glåmlia
  Beskrivelse: Lyskaster på lekeplassen er slukket
 • 23.07.2014 krysset ved åmodtgården
  Beskrivelse: her bør/må hekken gjøres noe med før det skjer en ulykke.må legge seg godt rundt i svingen her for og komme rundt og kommer det da en opp bakken smeller det.
 • 16.06.2014 Prinsensgate 30
  Beskrivelse: Hei Hvorfor bekjemper dere ikke kjempespringfrøene som er på deres tomt mellom Prinsensgate og rødekorshuset. Hele den overvokste tomta der er full av kjempespringfrøene som sprer seg videre. Jeg så akkurat en artikkel i Glomdalen der noen kommuner sprøyter sine tomter for å bli kvitt dette...
 • 23.05.2014 Seter
  Beskrivelse: Mye Kjempespringfrø langs veien ned til pompestasjonen.
 • 27.03.2014 Geitramsvegen
  Beskrivelse: Lekeplassen som er under bygging i Geitramsvegen(Lia) har veldig løs gjørme. Ungene mine skulle prøve den nye husken men på vei dit sank de ned i gjørma til hoftepartiet. Klarte og få de opp men det kan være farlig for de minste. Er også et vannrør øverst i Utsiktsvegen ved garasjene som unger kan gå inn i. Vet ikke om det burde vært et gitter der?
 • 21.02.2014 Øvre Skogvei, Lekeplassen i Glåmlia
  Beskrivelse: Mangler lys i den ene gatelykta på lekeplassen.
 • 21.02.2014 Kongsvinger
  Beskrivelse: Kongsvinger gror igjen ;-( burde ta ett kraftak i vinter fjerne buskas langs strandpromenade fra tråstad ung til tennisbanen,Markensveien ved krokveien ++++++
 • 23.10.2013 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Ja nå kan dere se på trær langs promenaden halv døde + gnagd av bever,nå har det første falt over promenaden ;-( 6-10 aqv disse er jo halv døde har sendt klage på de flere ganger,skal vel skje en ulykke først
 • 01.10.2013 mellom Nor skanse - Hov
  Beskrivelse: I fjor ble det vel inngått avtale mellom Kongsvinger kommune og noen som skulle rydde langs elva fra Nor skanse til Hov (ved E16). Masse ble gjort og er veldig bra, men det står igjen en del mot Nor skanse. Akkurat nå er Glomma for stor, men håper dette blir tatt tak i og gjort ferdig slik at det blir pen innfart til byen vår.
 • 01.10.2013 Bæreia
  Beskrivelse: Vet det er en utfordrende jobb, men hadde det vært mulig å få flyttet badebrygga litt lenger ut. "Noen" klarte å dra den innover for et par sesonger siden og nå er den for nære land.
 • 01.10.2013 Tråstad Ungdomskole
  Beskrivelse: Busker langs Glomma fra tråstad ungdskole til skansen,burde tynnes ut så glomma synes fra strandpromenaden mange døde trær.sendte inn klage i høst fikk beskjed att det skulle bli ordnet i vinter. Snart vår ingen ting har skjedd
 • 20.08.2013 Tråstad Ungdoms.
  Beskrivelse: Ordne gjerde og rydde i hekk mye sæppel
 • 15.08.2013 Utsiktsveien
  Beskrivelse: Kjempespringfrø, oversiden av veien ved det nye byggefeltet. Utsiktsveien
 • 15.08.2013 Trygve Stokkes veg
  Beskrivelse: Kjempespringfrø!
 • 15.08.2013 Soleiebakken 64
  Beskrivelse: Nederst i hagen i Soleiebakken 64, er det store mengder grus, etter vinterens snøbrøyting.
 • 19.02.2013 vangenspissen
  Beskrivelse: Hei Det mangler lys i to master på isbanen ved vangen barnehage. Rimelig mørkt å gå på skøyter der på kveldstid.
 • 21.01.2013 C. Larsmonsveg
  Beskrivelse: Er det mulig å kjøre en kantslått gjennom C.Larsmonsveg? Villnisset mot Vinger Hotell begynner å henge langt innover vegen og snevrer inn kjørebredden betraktelig. I tillegg er det mindre pent der nå.

Se alle