Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

 • Venter på behandling
 • Under behandling
 • Saken er løst/avsluttet

Saker i kategorien Skilt/Trafikksikkerhet

 • 15.02.2018 Inngangen til Jerpevegen
  Beskrivelse: Det henger en gren løst oppå en annen gren i et tre sånn ca rett over skiltet til jerpevegen. Om den faller ned mens det går noen der, eller på en bil tror jeg det kan bli farlig da den er ganske stor og kanskje greit å få den ned før den faller av seg selv.
 • 29.01.2018 Markensveien og Tråstadveien
  Beskrivelse: Hei, Tråstadveien har vært veldig dårlig brøytet i hele vinter. Den har vært sporete slik at bilen slenger fra side til side, noe som er farlig både for møtende trafikk og fotgjengere. F.eks. snødde det i går og natt, men hverken Tråstadveien eller Makensveien har blitt brøytet fram til kl. 14 i dag.
 • 29.01.2018 Østre Solørvei 2014
  Beskrivelse: Ekstremt farlig utkjørsel fra privathus. Hadde gjort seg med speil i svingen der, ikke mulig å se bilene fra utkjørselen. Det er heller "ingen" som holder fartsgrensa der, som er anbefalt 40kmt. Fint om det blir gjort noe FØR det skjer en ulykke. Håper jeg har "pekt" noenlunde riktig på kartet..
 • 22.01.2018 festningsgata
  Beskrivelse: trafikk sikkerhet.alltid biler i denne bakken om kvelden og i helger.dette medfører vanskelige situasjoner nå da bakken er glatt,hvis man må stoppe for bil på veg opp og man kan da skli i disse bilene.
 • 26.10.2017 Røgdenvegen 19
  Beskrivelse: Ønsker å flytte oppheving av 60 sone 200m lenger ned i vegen, grunnet ekstrem høy fart før 80 sone begynner. Har hatt 2 nesten ulykker på 2 uker hvor vi nesten har blitt kjørt i siden av biler som skal skyndte seg forbi når vi skal svinge inn vår innkjørsel. Vi har også mistet en katt pga høy fart i 60 sone. Virker som om folk kjører enda fortere her siden det har blitt gangveg. Bilister begynner å gi på rett oppe i svingen her, 500m før 80 sone begynner og ligger da fint i ca 100-120 forbi oss rett før 80 sone begynner. Vi har akkurat kjøpt det huset her, bodd her i en mnd, hadde aldri i min villeste fantasi trudd at det kjørtes så stygt her!
 • 26.10.2017 Dr Gundahls veg
  Beskrivelse: I krysset Øvre Langelands veg og Dr Gundahls veg mangler det skilting for overgangsfelt samt merket overgangsfelt i veibanen. Det er også manglende lys ved denne overgangen. Nå blir det mørkere om morgenen og det er veldig mange skolebarn som bruker denne overgangen. Håper dette er noe som kan prioriteres da vi ikke har noen barn å miste.
 • 26.10.2017 Brugata 47B
  Beskrivelse: Fotovergangen ved Gjemslund/ishallen er midt i utkjøringen fra ishallen. Veldig skummelt å gå der!
 • 26.10.2017 Bruvegen/ FV 210
  Beskrivelse: Da man kommer bruvegen og skal sørover på 210 mot Kongsvinger, er det helt umulig å se nordover pga mye vegetasjon. Da må man langt ut i fylkesvegen for å kunne se om det kommer biler nordfra.
 • 23.10.2017 O.A.Hexumsvei 10
  Beskrivelse: I 2014 søkte Hexumløkka Vel om fartsdumper i O.A.Hexumsvei. Grunnet lekeplass og fotballbane og masse barn i området. Det kom en fartsdump mellom nr 4. og 6, men dette er ikke nok. Det er en fartsetappe ned O.A.Hexumsvei og vi trenger en fartsdump utenfor nummer 10. Biler fra Blindveien må også bremses. Vi er blitt lovet en ekstra dump i flere år.Se brev av 12.09 2014 fra Fuglum og vårt brev etter det av 19.04.2015 fra Arnfinn Seigerud/ Hexumløkka Vel til Tekninsk forvaltning. Ketil Lein er også vitende om saken og har lovet muntlig en avklaring i 2015/ 2016. Og nå skriver vi 2017. Hvor blir den av?
 • 25.08.2017 Kryss Rymovegen-Brandvalvegen
  Beskrivelse: Ved utkjøring fra Rymoevegen ut på Brandvalvegen er det en hekk som skygger for all sikt. Direkte farlig å kjøre ut i krysset.Kan dere overbringe dette til Statens vegvesen også. Hekken vokser veldig nært vegbana så den burde tas bort helt.
 • 25.08.2017 Brandvalvegen
  Beskrivelse: Hekk som vokser svært nær vegen i kryss Brandvalvegen/rymovegen. Gjør krysset svært uoversiktlig og skaper farlige situasjoner daglig.
 • 04.07.2017 Utsiktsvegen 17
  Beskrivelse: Utsiktsvegen strekningen Utsiktsv/Jernbaneg og opp til øverste del av Utsiktsvgen mangler fartdumper. I andre boligområder er det fartsgrense 30 og dumper, smal veg osv. mens denne delen av Utsiktsvegen i praksis har fri fart. He er tett med boliger, mange tilknyttede veger med til dels dårlig sikt ved utkjøring, busstopp, unger som ferdes og venter på buss,turgåere osv. Det bør lages noen fartsdumper i denne vegen slik som vanlig er i boligstrøk.
 • 12.05.2017 Winsnesgate
  Beskrivelse: Når man skal kjøre ut i _Storgata fra Winsnesgate, dekkes utsikten oppover Storgata av 3 stk Tujaplanter /hekk. Skaper farlige situasjoner.
 • 05.04.2017 Nedre skogveg
  Beskrivelse: Hei. Vi i glåmlia trenger virkelig fartsdumper. Folk kjører som om det skulle vært en 60 sone. Det ble gjort asfaltarbeider her for en tid tilbake hvor dere skulle vurdere fartsdumper. Har dere kommet frem til en løsning på problemet? Dette er i høyeste grad en sikkerhet for oss som bor her. Tidspørsmål før det skjer noe her.
 • 24.03.2017 stærvegen 43
  Beskrivelse: Det er skiltet inn til Stærvegen ved første avkjøring, det er ikke anvist at neste avkjøring også er Stærvegen 43 og oppover. Her har mange kjørt feil tilogmed en sykebil har kjørt feil. Dette kan i værste fall være snakk om sekunder for å redde ett liv. Det burde være ett skilt som viser at Stærvegen 43 og oppover er neste avkjøring ved carportene.
 • 24.03.2017 Nedre skogvei 27-29
  Beskrivelse: Hei. Kom hjem fra jobben i dag og ser at strøbilen har tatt med bommen i dag i gangsveien. Antar at det er den iallefall. Uansett så trengs det en sjekk på bommen. Utifra hvordan bommen ligger ser det ut som kjøretøyet har kommet ovenfra. Mvh Kim Rønne
 • 13.02.2017 georg stangs gate
  Beskrivelse: lurer bare på om det er blitt lov og kjøre opp denne bakken.for her blir det mange farlige situasjoner da de skal inn på vollgt.her er det ikke oversiktlig grunnet hus helt inn mot krysset og her er det mange nesten ulykker.var skiltet her før men det er tatt ned.
 • 30.01.2017 festningsgata
  Beskrivelse: hei.i forbindelse med bygging i festningsgata blir det parkert biler og lastebiler der som gjør det farlig på vinterføre.fredag ble det lagt en stor grushaug midt i veien så vi måtte i grøfta for og komme forbi.iflg skriv som ligger ute i forbinnelse med bygging står det att det ikke skal være i hinder for trafikk på veien.håper dette blir gjort noe med så dette ikke blir ett større problem.
 • 27.01.2017 Geitramsvegen
  Beskrivelse: Da det de senere årene har blitt mange boliger på oversiden av Utsiktsvegen og det er mange barn som må krysse denne vegn enten til skolen, på veg til venner etc, så er det et behov at det etableres en fotgjengerovergang som trygt kan benyttes. Dette gjelder for både barn og voksne. Det er videre etablert en gangveg som pt går rett ut i Utsiktsvegen. Mange turgåere benytter også området og det er nå et presserende behov for en sikker måte å krysse Utsiktsvegen på.
 • 11.12.2016 Oslovegen. Langeland.
  Beskrivelse: Det savnes et overgangsfelt over vegen ved Cirkle K og Rema 1000 på Langeland for oss som bor på Vangenspissen og Heidruns veg. For å slippe å gå helt ned til den andre siden av rundkjøringen og helt ned til Biltema for å komme seg til Rema 1000, Elkjøp eller til andre butikker videre, så er det mange som løper over veien og videre over gressplenen. Nå som det har blitt lagt stor vekt på trafikksikkerhet langs hele øvre Langelandsveg burde man også ha mulighet til å komme seg trygt videre over veien. Her er det stor trafikk til alle døgnets tider, og veldig lite trafikksikkert.
 • 21.10.2016 Lyngvegen/Djupdalsfaret/Konglevegen
  Beskrivelse: Skiltet som viser Lyngvegen, er helt uleselig så det er ikke synlig hvor vegen går.
 • 04.10.2016 Kirkestredet, Veste Solørvei.
  Beskrivelse: Det er plassert et stort skilt på fortauet mellom Vinger kirke og Kirkestredet. Skiltet er på fortauet og har kort stang , dekker derfor mye av fortauet.
 • 16.09.2016 Eidskogveien
  Beskrivelse: Når skal fartsdumpene på denne vegen merkes? Noen av dem ligger i skyggen og er vanskelig å se. Trodde det var lovpålagt å merke fartsdumper både med skilt og merker på hver dump.
 • 08.08.2016 Jernbaneplassen
  Beskrivelse: Det er utrolig mange, spesielt tilreisende, som tror det er forkjørsrett i Glommengata. Jeg skjønner det slik at Jernbaneplassen er skiltet som offentlig veg, og at kjørende fra Sundehjørnet da har vikeplikt. Her er det mange nestenulykker. Det er også stor usikkerhet rundt de andre tilstøtende veiene. Hvorfor ikke skilte med skilt 124 "Farlig vegkryss" begge veier. Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt overfor kjørende fra høyre.
 • 08.08.2016 kongevegen 95b
  Beskrivelse: Ønsker å få fjernet beplantning som nå vokser over veibanen fra kongevegen 95b, ser ut som det meste kommer fra kommunens eiendom. Da det er mange nestenulykker her ønsker vi og sette opp et trafikkspeil der det nå er grodd ut i veibanen.
 • 08.08.2016 Svensrudhamna
  Beskrivelse: Hver eneste dag,året rundt,kjører et 10-talls biler innerst i Svensrudhamna bare for å måtte snu. Skiltet som viser at Svensrudhamna er ei blindgate står ved innkjøringen til Nede Badstuveg,så det er det ingen som får med seg. Et blindvei-skilt øverst i Gamle Bæreiavegen hadde trolig hjulpet,og vi som bor i Svensrudhamna ville sluppet unødvendig trafikk. De verste sjåførene rygger gjerne i grøfta også når de skal snu...
 • 08.08.2016 Bregnevegen / Utsiktsvegen
  Beskrivelse: Viser til sak innmeldt 14/6 d.å. (se nedenfor) Har det vært noen befaring, og hva er eventuelt konklusjonen? Krav til frisiktsoner er gitt i Vegloven og merket i reguleringsplaner. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense. NÅR BOLIGVEI MUNNER UT I SAMLEVEI Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30m (30km/t), 60m (50km/t)eller 75m (60km/t), avhengig av fartsgrense. Bregnevegen/Utsiktsvegen Status: Ferdig behandlet Registrert: 14.06.2016 Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet Beskrivelse: Når en kommer fra Bregnevegen og skal ut i Utsiktsvegen er sikten totalt skjermet av hekk som står helt ut i vegen. Kravene til frisiktsone i vegkrysset er totalt fraværende, da man må over halvveis ut i Utsiktsvegen ( som er fylkesveg) for å kunne observere om det kommer trafikk.Her må noe gjøres umiddelbart. Regelverket er klart, mangler bare å håndheve det. Bregnevegen/Utsiktsvegen Svar: Hei, og takk for din henvendelse! Vi skal ta en titt på forholdene, og om nødvendig kontakte grunneier for beskjæring av hekken. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning
 • 26.06.2016 Maurvegen
  Beskrivelse: Vi ønsker ei fartsdump i Maurvegen. Det er mange barn som bor her, og det forekommer enkelte tilfeller av litt offensiv gjennomkjøring.
 • 26.06.2016 Holtvn./Holtjordet, 2208
  Beskrivelse: Vi ønsker 2 nye veiskilt til Holtjordet, fra krysset Holtvn/Haraldsgt +i svingen opp til Holtjordet. Gamle, dårlige skilt nå. Gjelder Blindvei-skiltet også. Står skjevt, veiskilt syns ikke. Vi retta det litt selv for 1-2år siden, dere kom ikke den gang. Folk finner ikke frem t. Holtjordet. Ps fikk ikke fjerna 4 røde merker på kartet! Mvh "Holtjordet garasjelag"
 • 14.06.2016 brugata Fv.210
  Beskrivelse: Retning mot Oslo står varselskilt for fartsdemper. Dette skiltet med tilhørende stolte er i bunnen festet med strips til lysmast. Øverst er stolpen festet til lysmasta med noen runder klar pakketape. Det er ikke spørsmål om HVIS, men NÅR dette faller i en eller annen retning og påfører skade på person eller gjenstand.
 • 14.06.2016 Bregnevegen/Utsiktsvegen
  Beskrivelse: Når en kommer fra Bregnevegen og skal ut i Utsiktsvegen er sikten totalt skjermet av hekk som står helt ut i vegen. Kravene til frisiktsone i vegkrysset er totalt fraværende, da man må over halvveis ut i Utsiktsvegen ( som er fylkesveg) for å kunne observere om det kommer trafikk.Her må noe gjøres umiddelbart. Regelverket er klart, mangler bare å håndheve det.
 • 14.06.2016 Rådhusplassen
  Beskrivelse: Endelig er rådhusplassen fri for biler, men det gjelder ikke plassen ved Scene U. Brukes stadig som parkering og som et sted man slipper av barn som skal på aktiviteter. Ødeleggende for et flott park-/rekreasjonsområdeområde.
 • 03.06.2016 Tuskinvegen
  Beskrivelse: Skilt ang. stengning av 210 ved Glåmlia den 13-14 mai står her ennå. Er det glemt?
 • 30.05.2016 Kongeveien 46
  Beskrivelse: Hei...pga stor belastning for beboere i Kongeveien,både pga R2 og 16000 biler i døgnet og stor trafikk i veien bør det innføres gjennomkjøring forbudt og kunn kjøring til eiendommene.Idag kjører det meste fra Eidsiva gjennom Kongeveien,spesiellt fra byggmax og biler med byggematerialer og henger.I tillegg mye tungtransport fordi de som er eiere bor i veien,noe som også burde vært regulert til parkering utenfor tettbebygd strøk.Håper på en rask avklaring og positiv beslutning!
 • 30.05.2016 Sjølivegen
  Beskrivelse: Det står et 30-sone skilt ved vegen her, folk kjører fort. Skiltet er halvveis vridd vekk og tallene synes nesten ikke, dette bør fikses før noe alvorlig skjer pga høy fart.
 • 11.03.2016 Østre solørveg 34
  Beskrivelse: Vikepliktskilt nedkjørt. Ligger i grøfta.
 • 11.03.2016 Vollgata-Vestre Solørvei
  Beskrivelse: Vikepliktskilt ligger i grøfta
 • 29.01.2016 Bekkefaret 50
  Beskrivelse: Hei, veien i bekkefaret og skriverskogen begynner og bli speilblank, vanskelig og komme seg oppover i bakken da bilene bare spoler, men er farligere på veien ned da bremselengden til bilene blir 10 dobblet fordi det er så utrolig glatt, mange fotgjengere her. Burde bli strødd Mvh Simen Nylænder
 • 11.01.2016 Borghild Langaards veg
  Beskrivelse: Borghild Langaards veg må strøs!!!
 • 19.11.2015 Markensvegen
  Beskrivelse: Hei. Hadde satt pris på om fartsdumpene som ble laget i fjor høst mellom storhallen og tråstad ungdomsskole ble markert. De er ikke lette å se i mørket. Selvom man vet de er der. Mvh Linda
 • 19.11.2015 Rymovegen
  Beskrivelse: Hvorfor står skiltet med at undergangen på Rymoen er stengt pga.flom, oppe hele tiden?
 • 16.11.2015 Prestegårdsveien
  Beskrivelse: Hei, det er allerede en sak om prestegårdsveien her angående vei skilt. Men jeg føler at krysset Prestegårdsveien/Rynnings gate er trafikk farlig. Det er ingen utsikt verken til høyre eller venstre når man kommer ut av Prestegårdsveien. Rynnings gate er en travel vei og Prestegårdsveien har Frimurlosjen som tetter opp veien. At det ikke er flere front til front ulykker der er flaks. Hvis det kommer et nytt veiskilt så kunne man løst dette ved å sette opp sladrespeil på samme stolpe eller en annen løsning.
 • 16.11.2015 Bukkene Bruses vei/Langvænna
  Beskrivelse: Hei! I svingen innkjøringen til Storvænna/Langvænna vil jeg anbefale at det lages fartsdump/redusert fartsgrense. Dette grunnet til dels uoversiktlig sving med ferdsel av mange skolebarn og turgåere ( i tillegg til ferdsel til/fra buss stopp) med trafikk som jeg opplever ikke overholder fartsgrensen.
 • 16.11.2015 Rognebærveien 10
  Beskrivelse: Ny fartdump? Går det ann å ønske seg en ny fartdump i Rognebærveien? Helst utenfor nr 12-14 det er en veldig stygg kjøring oppe hos oss og en dag blir 1 barn påkjørt. Det er 30 sone hos oss, men kanskje den bør settes ned til 20? Vet ikke helt om det vil hjelpe, men har dere forslag til tiltak som kan gjøres for å få folk til å kjøre sakte i borettslag?
 • 20.10.2015 Chr.Engsvei Kongsvinger
  Beskrivelse: Bommen som er mellom Chr.Engsveg og Blomstervegen er ødelagt. Det medfører masse unødig trafikk ned/opp Chr.Engsveg og Kurudvegen som er veldig smal. Ingen respekterer skiltet.. Håper dere kan fikse på det!
 • 20.10.2015 Tiurveien
  Beskrivelse: Fint om det kan settes opp nytt skilt på vei inn til Tiurveien / Langerudberget. Her står det 30 skilt, men dette begynner nå å bli veldig gammelt og slitt, så fint om vi kan få opp ett nytt stort - slik at folk kanskje ser det og kjører pent. Gjerne å med stort skilt som viser barn leker :-) Med vennlig hilsen Ann Christin Sund
 • 20.10.2015 Stærvegen 53
  Beskrivelse: He. Har flyttet i Stærvegen 53 og savner et skilt der står Stærvegen ved terrasseleilighetene helt øverst. Skiltet som er der står ved den første innkjøringa til Stærvegen. Håper dere kan fikse dette raskt. Umulig for de som kommer på besøk når det ikke står skilt der. Er det to innkjøringer så burde begge skiltes.
 • 29.09.2015 Kurudvegen 20
  Beskrivelse: Vi bor i Kurudvegen 20, og vi må sende inn klage på ulovelig mye og fort kjøring på denne blindevein utefor vårt hus.Vet om flere nabohus i denne veien har klaget på dette.Det er en bomm øverst i Kurudvegen mot blomsterveien som er ødelagt.Denne skal være låsbar, men det går ikke nå, da den er ødelagt.Jeg og hunden holdt på å bli kjørt ned her utefor vårt hus forrige uke, og vi har små barn og dyr også som vi er redde for her.Hvorfor har det ikke blitt gjort noen med dette for lenge siden, etter mange klager herfra. Nå må skje noe før det skjer en ulykke utefor vårt hus.på denne veien. Jeg ber om ett tilbakesvar på denne klagen snarest, el må det skje en ulykke før dere gjør noe ??????? Mvh Anita Halvorsen
 • 29.09.2015 Ole Buholts veg
  Beskrivelse: Jeg bare lurer på om det skulle ha vært et blindvei-skilt i Ole Buholts veg. Det er ganske mye unødvendig trafikk der som kjører ned og snur!
 • 29.09.2015 Brandvalvegen
  Beskrivelse: Vurdere om fartsgrense er satt på forsvarlig (lavt) nivå på denne strekningen. Dette gjelder ved utløp av 50 Sone, retning Rymoen. Her oppstår det daglig mange ubehagelige situasjoner mhht. fotgjengere og utkjøringer fra boliger. Om mulig vurdere å få politiet til å foreta fartskontroller på denne strekningen.
 • 27.08.2015 vollgt
  Beskrivelse: Den hekken nedenfor aamodtgården begynner og gå så langt ut i veibanen att kommer man fra vollgata og skal ned festningsbakken må man håpe det ikke kommer noen opp for de ligger midt i veien og da er det ikke plass.mange barn og som går der.
 • 27.08.2015 markensvegen / Storgata
  Beskrivelse: Krysset Markensvegen, Storgata er under stort press på hverdager utenom skoleferien. Som en av få veger ut og inn av et område med et vesentlig antall boliger i tillegg til skoler, butikker, svømehall, og mange arbeidsplasser blir dette krysset veldig ineffektivt. Hva med vanlig høyreregel for å tømme krysset raskere? Biler kommer ofte for fort nedover Storgata, og er vanskelig å se da man skal ut fra Markensvege og svinge til venstre bort Storgata.
 • 27.08.2015 Holtvegen
  Beskrivelse: Ønsker nye skilt, da de som er der er gamle og stygge.
 • 27.08.2015 Nedre Skogveg
  Beskrivelse: Her trengs det nye skilt som viser at barn leker langs veien. For ikke å snakke om fartsdumper. Dette er en 30 sone, men det er mange som holder langt mer en det. Vi har ingen barn å miste i Glåmlia! -Bekymrende foreldre.
 • 20.08.2015 vollgt
  Beskrivelse: Den hekken nedenfor aamodtgården begynner og gå så langt ut i veibanen att kommer man fra vollgata og skal ned festningsbakken må man håpe det ikke kommer noen opp for de ligger midt i veien og da er det ikke plass.mange barn og som går der.
 • 13.07.2015 Kristines gate, 2208 Kongsvinger
  Beskrivelse: Skiltet som det står Kristines gate på ved bingoen i Digerudveien er veldig stygt! Det er skakt og misfarget. Går det an å få gjort noe med der? Det er forøvrig mange skilt som er skakke og skitne rundt omkring i Kongsvinger. Ser at flere har påpekt dette, og nå gjør jeg det også. Veien gjennom Kristines gate er som vanlig full av hull etter alt regnet hittil i år. Så hvis dere har veiene forbi er dere hjertelig velkomne!
 • 23.06.2015 Trygve Stokkes veg/ Marikollen skole
  Beskrivelse: Utkjørsel fra parkering bør markeres med vikepliktskilt. Trafikken fra boligene innerst i vegen blir ikke lagt merke til, og det råder uvisshet om vikeplikten her. Skiltet med innkjæring forbudt lå på bakken i dag. Situasjonen med voldsom trafikk pga levering/henting av skolebarn er et unødvendig problem. Sikkerheten til de barna som går og sykler til skolen kompromitteres av den voldomme biltrafikken pga levering og henting. Hva med en snuplass i krysset Bæreiavegen/Trygve Stokkes veg der barn kan leveres?
 • 23.06.2015 Kongeveien 137
  Beskrivelse: Jeg var i kontakt med kommunen på denne siden i fjor angående samme sak. Ikke nevneverdig god respons da, så nå prøver jeg igjen. Saken gjelder fartsoverskridelser i 30 sone i Kongeveien, fra krysset ved Erika Nissensvei og sørover. Her er det til dels grove overtredelser av fartsgrense, og jeg ber derfor om fartseduserende tiltak på denne strekningen før det skjer en alvorlig ulykke her. Med hilsen Per Arne Vestli,
 • 23.06.2015 Hyllebærvegen
  Beskrivelse: To gatenavnskilt som er skjeve, bøyde, nedgrodd, falmete.
 • 23.06.2015 Hyllebærvegen
  Beskrivelse: Barn leker skilt. Falmete og nedgrodd. Vanskelig å se ved sterkt og skrått lys.
 • 23.06.2015 Rognebærvegen 25
  Beskrivelse: Falmete og nedgrodd gatenavnskilt. Refleksen stort sett borte.
 • 07.06.2015 tråstadvegen
  Beskrivelse: mye trafikk med høy fart. farlig for gående og dem som bor der. det er veldig ofte dem som kommer opp fra ekornvegen og vegen fra ungdomsskolen
 • 23.04.2015 Ole Bogers veg
  Beskrivelse: Skiltet til Ole Bogers veg peker helt feil veg (peker ned mot blokkene i Odins) Gjelder skiltet som står ved Ole Bogers veg 2 - rett huset til Sutterud. Bør fikses ordentlig slik at det ikke så lett vrir seg i feil retning. Ukjente (f.eks. ambulansesjåfører)blir ledet i feil retning.
 • 23.04.2015 Borghild langaardsveg 59
  Beskrivelse: Hei er det mulig å få satt opp skilt med senk farten barn leker, i borghild langaardsveg mellom nr 60-57 . Det er veldig mange barn i gata, og ingen å miste. Det er veldig mange som kjører fort her.
 • 31.03.2015 Lerkevegen
  Beskrivelse: Dårlig merking av fartsdump
 • 19.03.2015 Blomsterveien/Blåklokkeveien
  Beskrivelse: Det ble åpnet for motorisert trafikk på denne gangvegen, da det var veiarbeidet i Blåklokkeveien. Veiarbeidet har vært ferdig i noen måneder, men gangvegen er fortsatt i hyppig bruk av bilister. Når stenges denne for biltrafikk?
 • 12.03.2015 Lyngveien/ Barkveien, sSkriverskogen
  Beskrivelse: Veien mellom Barkveien/ Lyngveien i Skriverskogen er sommerstengt.Fra snøen kommer ( okt/nov ) er den åpen. Da begynner problet..med hasardkjøring fra Barkveien og inn i Lyngveien eller for stor hastighet fra Lyngveien og ned i Barkveien. Jeg er nærmeste nabo og kjenner dette best på kroppen. Min garasje er i Barkveien og jeg må rygge ut fra min garasje..Vips er det bil som dukker opp i bakevja..Veistrekningen er engangskjørt..men folk respekterer dette dårlig. Eller mens jeg står og skal i gang for å kjøre opp til min inngang som ligger i Lyngveien..kommer det bil i full fres og det har tidvis vært Guds lykke at jeg ikke er blitt påkjørt . Håper nå at dere kan få stengt veien for sommeren om ikke annet. Den tiden er en lise for meg / oss. Merkbart mindre trafikk og større trygghet for de små barna i Lyngveien.
 • 19.02.2015 Ole Bogers veg 31
  Beskrivelse: Kan vi vg få påfyll i den grønne kassen for strøsand som står "i svingen" i Ole Bogers veg? (Jeg må oppgi nærmeste husnr for å få reg. sak, ser det ut som)
 • 10.02.2015 Bom /skilting Kurudveien Blomsterveien
  Beskrivelse: Det er svært mye rask og aggressiv kjøring nå både opp og ned Kurudveien gjennom bommen ved skiltet merket gjennomkjøring forbudt. Bommen fungerer ikke og blir stadig vekk utsatt for hærverk. Skiltet øverst i veien er nå tildels overgrodd av busker, slik at det kan være vanskelig å se for de som er uvillige til slikt. Vi er i ferd med å få et generasjonskifte her og det er nå kommet flere barnefamilier i veien som utsettes for den uvettige og farlige kjøringen enkelte driver med. Endertegnede ble senest i dag utsatt for trusler og vår hund og jeg ble forsøkt påkjørt ved bommen etter at jeg påpekte overfor føreren av en sølvgrå Nissan SUV reg CN34*** at veien er stengt for gjennomkjøring. Argumentet for gjennomkjøring er at bommen står åpen. Vi ber om at kommunen utbedrer /tydeliggjør skiltingen i området og at bommen utbedres før en alvorlig ulykke oppstår.
 • 02.02.2015 Ivar Værder veg 9
  Beskrivelse: De første 20 meterne av veien er speil blank med litt snø oppå. Er man klar over det kan det gå greit, men ser att mange ink meg selv har sklidd over krystet og inn i snøkanten ovenfor parkeringa . En god dose grus hadde vært fint der :)
 • 23.12.2014 Brandval
  Beskrivelse: Hei. Det ene røde lyset på trafikklyset er ødelagt. Fungerer kun på en side
 • 11.12.2014 storgata
  Beskrivelse: Trafikklyset ved gamle brua funger ikke som den skal.er det rødt fra sentrum mot glommen gata eller bereia å man trygger for for fotgjenger så blir det grønt men samtidig blir det grønt for biler fra glommengata det må være feil tenk om det er en blind eller eldre nesten ulykker har det hvert fler. Man må se å bruke sunn fornuft snart i denne kommune. Det er åp masse stygge hull i fortauet på begge side av gamle brua se å få fiksa å ujavnheter.
 • 07.12.2014 Gjemselund
  Beskrivelse: Denne fotgjengerovergangen er plassert midt i ut/innkjøringen til Gjemselund: Livsfarlig! Er det noen planer om utbedring her?
 • 26.11.2014 Markensveien
  Beskrivelse: Hei! Det har kommet opp nye fartsdumper i Markensveien, og det er i utgangspunktet bra. Problemet er at disse ikke er skiltet eller merket på annen måte, noe jeg regner med kreves. Nå har jeg glemt meg to ganger at, og kjørt over den første fartsdumpen når en kommer fra Tråstadskolen med et skikkelig smell i forstillingen. Har ikke kjørt mer en maks. 40 km i timen. Fartsdumpen er rart bygd, nesten som en liten kul bare, og en kan ikke kjøre fortere enn 20-30 km/t over den. Denne fartsdumpen er i tillegg nesten umulig å se ettersom den er så liten, særlig nå med regn og ikke noe snø. Har også hørt at det har kommet opp lignede fartsdumper i Tråstadveien, men der har ikke jeg kjørt på en stund. Regner med at det snart blir skiltet samt at den nevte dumpen helst blir bygget om. Mvh Terje Olav Rundtom
 • 26.11.2014 Vstre Solørveg / Bjørnstad gård
  Beskrivelse: Beveren har felt flere busker, og det ser ut som han har tenkt å fortsette, noen er gnagd nesten av, kan se ut som dem faller over riksveg 210. Ta en titt, det er på 2 steder like ved gården
 • 17.10.2014 Dr. Gundahls veg
  Beskrivelse: Rekkverket i krysset Dr. Gundals veg/Parkvegen har vært nedkjørt og ikke reparert i mange måneder. Jeg (og sikkert mange flere) har meldt fra om dette. Det skadede rekkverket er farlig for gående og syklister som ferdes på fortauet. Især i mørke.
 • 17.10.2014 Skrivervegen 2
  Beskrivelse: Her har noen - sikkert russen montert et skilt der det henvises til Mølleparken. Er det ingen som kan fjerne det?
 • 17.10.2014 Bæreiavegen
  Beskrivelse: Fartsskilt kastet opp på garasjetak av russen i vår, ligger fremdeles på taket!
 • 17.10.2014 Glommengata
  Beskrivelse: Mangler skilt om at det ikke er forkjørsveg. Andre retningen står skiltet ved nordre bruende.
 • 11.08.2014 bukkene bruses veg
  Beskrivelse: Hei, Kommunen må rydde vegkantene for høyt gress oppover Bukkene Bruses veg. Meget uoversiktlig. Fare for myke trafikanter, bilister og dyr.
 • 11.08.2014 Kurudveien/Blomsterveien
  Beskrivelse: Bom fra Kurudvegen opp mot Blomsterveien må settes fast og skilt mangler inni bom. Bommen har ikke fungert på mange år p.g.a. hærverk. Blitt forferdelig trafikk opp og ned det siste året. Venter på at det snart vil smelle der.
 • 17.07.2014 Vardåsvegen Nygata
  Beskrivelse: Samtale mellom naboer i dag, bekrefter behovet for et gangfelt over Vardåsvegen. Alle småbarn fra Glåmlia og Øvrebyen liker å gå "Jungelstien" på vei til og fra skolen og vi trenger et gangfelt. K.L. hevder at gangfelt ikke er noe sikkerhetstiltak, men tvert imot. Da er mitt forslag; IKKE LAG GANGFELT, men sett opp SKILT for BILISTENE om at HER KRYSSER BARNA VEIEN. Så vil bilistene bli varslet og barna gjør som i dag, stopper opp og ser og hører og håper det går bra i dag også.
 • 17.07.2014 O.A.Hexumsvei
  Beskrivelse: I dag har Hexumløkka Vel atter en gang forsterket lekeplassen på Hexumløkka, med lekeutstyr for de aller minste. Fra 2-4 år. Nå forsterker også behovet seg for FARTSDUMPER! Når skolen og barnehagene i området starter i august, blir det atter mye "trøkk" på plassen og barna må sikres! Kanskje avisen GLÅMDALEN også kunne interessere seg litt for tema. Det er for øvrig Odal Sparebank og Sparebanken Hedmark som har gjort det mulig å gjøre noe for de minste. Og tema er "FOLKEHELSE" for alle!!
 • 10.07.2014 Sentrum videregående skole
  Beskrivelse: Det er fjernet 2 stk reguleringsskilt for gang og sykkelsti.
 • 10.07.2014 Prinsensgate 30-40
  Beskrivelse: Jeg sendte inn en sak for flere måneder siden som jeg aldri fikk svar på... Det er ønskelig at det blir satt opp skilt ved Prinsensgate 40 om at Prinsensgate 30,32,34 og 36 ligger lenger inn på samme vei som Prinsensgate 38 og 40. Det er vanskelig for varetransport og taxi å finne frem der. Håper det blir tatt tak i denne saken nå!
 • 12.05.2014 Barkvegen
  Beskrivelse: Skilt for sone med parkering forbudt er kjørt ned.
 • 12.05.2014 Skrivervegen
  Beskrivelse: Skilt med 30km/t er vridd 90 grader, slik at det ikke synes for trafikkanter.
 • 23.04.2014 Krysset Øvre Langelandsvei/ Rynningsgate
  Beskrivelse: Hallo, etter graving i Rynningsgate ble skiltet "Sone 30" tatt ned, nederst i gata ned mot Øvre Langelandsvei. De som ikke er kjent og som kjører inn i Rynningsgate kan da ikke vite at det er en 30 sone. Dette er et område, med et farlig kryss i Nygata/ Rynningsgate, hvor mange barn ferdes. Skiltet ligger på plenen på høyre side når man kjører inn i Rynningsgate fra Øvre Langelandsvei.
 • 05.04.2014 Prinsensgate 30
  Beskrivelse: Vi i Prinsensgate 30 og 32 ønsker st det blir satt opp et skilt i veien ved Prinsensgate 40. Det er et problem for taxi, varetransport og andre å finne frem til Prinsensgate 30, 32, 34og 36 da disse ligger innenfor(og lite synlige) 38 og 40.
 • 28.01.2014 Øvre Langelandsvei
  Beskrivelse: Vi er mange som er forferdet over den tragiske trafikkulykken oppe ved Rimi Festningen. Det var ikke snø da det skjedde, men det er det nå og gangfeltet er ikke måket, der trafikkskiltene står. Det er måket fra hjørnet av butikken og rett ut på fortauet. Burde skiltene flyttes???
 • 18.11.2013 kongevegen/lerkeveien
  Beskrivelse: Er skiltet med overgangsfelt. Men er ikke merket på asfalten. Dette medfører at bilister ikke stopper. Har skjedd nestenulykker p.g.a dette.
 • 18.11.2013 Kongevegen 84
  Beskrivelse: På denne eiendommen står det en overvokst prydbuske som hindrer sikten ved utkjøring fra eiendommene ved siden av, har ikke sikt før bilen er helt ute i kongevegen, frykter en alvorlig ulykke.
 • 18.11.2013 Jernbanegata / Holtvegen
  Beskrivelse: Skilt i krysset Jernbanegata og Holtvegen ligger på bakken.
 • 27.10.2013 Vardåsvegen/ Nygaten
  Beskrivelse: FAU Langelandskole har et ønske om å få et overgangsfelt i dette krysset. Mange skolebarn går over her hver morgen og det er høy fart på bilene som kommer oppover og nedover Vardåsvegen. Et overgangsfelt her ville ha økt sikkerheten betraktelig for barnas skoleveg. Da slipper de den høyt tafikerte overgangen ved Rimi festningen. Håper på en løsning snart.
 • 24.10.2013 Holtvn.-Haraldsgt. (til Holtjordet)
  Beskrivelse: Holtvn.-skiltet i krysset v. Haraldsgt er vridd, og derfor ikke lett å lese fra bil. Å forklare veien videre til Holtjordet blir lettere, spesielt for oss nye huseiere, når Holtvn.- skiltet blir rettet opp.
 • 14.10.2013 Prestegårdsveien
  Beskrivelse: Mange har problemer med å finne Prestegårdsveien. Det er ikke gateskilt hverken nede ved Rynningsgate eller oppe ved Nygata. Viktig at det kommer opp.
 • 14.10.2013 Tajevegen
  Beskrivelse: Behov for fartsbegrensende tiltak i Tajevegen. Barnefamilier med utkjøring i Tajevegen registrerer høy hastighet på biler. Ønskelig at tiltak blir iverksatt før fatale ulykker inntreffer!
 • 01.10.2013 Sofiesgate 2
  Beskrivelse: Det står et skilt utafor denne adressen med "Vennligst benytt fortauet osv." Dette skiltet er ikke i bruk og kan fjernes!
 • 01.10.2013 O.A.Hexumsvei, Hexumløkka
  Beskrivelse: O.A.Hexumsvei MÅ FÅ FARTSDUMPER! Etter å ha bodd på Hexumløkka siden 1985 og oppdratt 3 barn, er vi nå blitt besteforeldre til 2 gutter. Vi har gjennom Hexumløkka vel og nå på forsommeren kontaktet jeg politiet ang. saken. Vi har oppjustert lekeplassen, pluss at fotballbanen er mye i bruk. Barna løper fort og bilene kjører fort. Dette er en dårlig kombinasjon. Nå prøver jeg denne siden for å forsøke å påvirke igjen. Det er lenge siden 1985.
 • 01.10.2013 Nygata
  Beskrivelse: Hei, i forbindelse med arbeidene i Rynningsgata/Løkkegata er trafikkavviklingen blitt ganske kronglete. - Det må vi som bor her og andre tåle. Det blir ikke bedre av at det fortsatt er tillatt med gateparkering i denne perioden. Det ville gjøre trafikkavviklingen i Øvrebyen mer fleksibel om dette ble avviklet og om Nygata ble midlertidig åpnet for toveis-trafikk
 • 01.08.2013 Bukåsvegen 3
  Beskrivelse: Ønsker skiltet "barn leker" pga mange barnefamilier i dette området.
 • 17.06.2013 Solvegen
  Beskrivelse: Endelig fått kjørbar vei i Solvegen på Tråstad. Noe som raskt fører til at enkelte,både naboer og besøkende, tror det er fri fartsgrense her. Vil derfor minne kommunen og ansvarlige i Givas på at det er et sterkt behov fartsdumper både i Solvegen og Tråstadvegen når hele prosjektet er ferdig og veien på nytt skal asfalteres. Håper dere derfor legger det inn i planene deres. Vi har ingen barn å miste i nabolaget vårt.
 • 07.05.2013 Bukkene Bruses veg/Bogeråsen
  Beskrivelse: Når du kjører Bukkene Bruses veg opp til Bogeråsen blir du litt før krysset til Langvenna varslet om at du kjører inn i et område merket med 30km sone. Med all sansylighet gjelder dette helt frem til snuplassen, men jeg er ikke sikker for det står ikke noe om at sonen er opphevet. Starter du på tur tilbake er det ingen varsel om at det er 30km fartsbegrensning, men det står opphevet på samme sted etter krysset til Langvenna. Det jeg lurer på er hva som gjelder for det er nesten ingen som senker farten til 30 km når de kjører oppover og tilbake er det jo ikke noe skilt så da kjører alle ihvertfall i 50 km og kanskje også mere. Selv skolebusser og Bybussen kjører i mer enn 30km. Det er heller aldrig blitt registrert at det er avholdt noen kontroll, for hadde det vært gjort, hadde nesten alle som kjører denne veien mistet "lappen". Det bør ryddes opp i dette for slik skal det vel ikke være.
 • 12.04.2013 vollgt
  Beskrivelse: hei har i en lengre tid vert veldig fint i øvrebyen fordi gjennomfartstrafikken fra glåmlia har blitt borte etter bom på skjæret.har i de siste dagene blitt mye mer kjøring over der.er bommen tatt vekk eller er det mulighet for noen få åpnet den.syns det er best med den bommen låst.
 • 12.04.2013 storgate
  Beskrivelse: hei før har det stått parkeringforbudt skilt fra fru balcken og ned mot herdalsalen.nå er det skiltet borte og veien full av biler helt opp mot krysset så kjøring fra løkkegt og ned mot herdalsalen er nesten umulig.er det noen grunn til att det skiltet er borte?er det meningen att det skal være slik?da kan man like gjerne lage det til en gågate hele øvrebyen da det virker som de folkene som holder til der gjør akuratt som de vil.beklager irritasjonen men dette er ett stoooort irritasjonsmoment .
 • 02.04.2013 løkkegt
  Beskrivelse: hei har før lagt inn klage på parkering i krysset løkkegt storgata ved fru balcken .her er det til tider store problemer med og komme seg fra da det blir parkert helt inn til krysset.om ikke dette er nok.her om dagen hadde de satt bord og stoler midt i veien storgata ned mot herdalsalen.ringte parkeringsetaten sist det var slik men da var det ingen som kunne ta tak i det.dumt att det skal være slik att man må kjøre omveier for og komme seg hjem.
 • 20.02.2013 Øvre Langelandsvei, Kongsvinger
  Beskrivelse: Det går en kommunal gangvei fra Galgebakken og østover. Den munner ut i Øvre Langelandsvei rett nedenfor Rynnings gate. Her burde det ha vært et fotgjengerfelt. Skoleelever fra Langeland skole og andre fotgjengere må her krysse Ø. Langelands vei fordi det ikke er fortau på den siden av veien der gangveien fra Galgebakken opphører.
 • 20.02.2013 hyndensvingen 242
  Beskrivelse: Min mor på snart 82 år bor i Hyndensvingen 242, 2219 Brandval og er avhengig av drosje for å komme seg ut. Problemet er at drosjene ikke finner fram siden mor bor på en sidevei fra Hyndensvingen som ikke er merket. Mor ønsker seg et skilt ved Hyndensvingen 246 som viser at den umerkede veistubben fører til Hyndensvingen 242. Det er totalt 4 hus på veien hvor mor bor.
 • 20.02.2013 Måltrostveien
  Beskrivelse: Halve fotballbanen på Vennersberg blir brukt som parkeringsplass og som gjennomkjøring. Dette er en gang/sykkelvei. Vi som ferdes der må passe oss for trafikken der. Det er en del unger der også som faktisk bruker skøytebanen. Gjør noe før det skjer noe der.
 • 19.02.2013 Bjørnebærveien Langerudberget
  Beskrivelse: hei-like bak st.clarakirken på Langerudberget er et skilt som det står bjørnebærveien på. Det er nesten helt dekket av løv nå og flere kjører rundt og ikke finner fram der. Kanskje dere kan klippe løv litt slik at det igjen blir synlig?
 • 19.02.2013 georg stangsveg
  Beskrivelse: dette er en vei som du kun skal kjøre ned .har i nyere tid blitt flere og flere som kjører opp her.står skilt helt øverst att det ikke er lov men burde vært skilt nede ved løkkegt.
 • 01.02.2013 Olavs gate / Sofies gate
  Beskrivelse: Veinettet av smågater i byen er forvirrende. Det trengs skilting med gatenavn flere steder. Jeg ber herved om navneskilt i følgende veikryss: Olavs gate/ Sofies gate og Sofies gate/ Haralds gate.

Se alle