Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Måltrostveien

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 20.02.2013
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Beskrivelse: Halve fotballbanen på Vennersberg blir brukt som parkeringsplass og som gjennomkjøring. Dette er en gang/sykkelvei. Vi som ferdes der må passe oss for trafikken der. Det er en del unger der også som faktisk bruker skøytebanen. Gjør noe før det skjer noe der.
    Måltrostveien
  • Svar: Hei! Dette er et område som ikke er en del av det offentlige vegnette. Dette problemet må derfor ses på i samarbeid mellom flere enheter, blant annet Teknisk forvaltning og KKEiendom. Vi skal se på forholdene, men kan ikke love en snarlig løsning. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle