Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Erik Werenskioldsveg

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 29.01.2018
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Ryddet snø blir lagt i vegskille vestre solørveg/erik werenskioldsveg. Dette hindrer sikt da vi skal kjøre opp fra Erik Werenskioldsveg ut i Vestre Solørveg. Vi må kjøre ut i vegen for å se om det kommer noen fra høyre. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner. Det samme kan sies om vegen opp fra krematoriet. Der er også snøen ryddet opp i haug tett ved vegkryss.
    Erik Werenskioldsveg
  • Svar: Hei og takk for at du gjorde oppmerksomme på dette! Vi fjernet snøen kort tid etter. Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle