Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Kryss Rymovegen-Brandvalvegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 25.08.2017
  • Kategori: Skilt/Trafikksikkerhet
  • Beskrivelse: Ved utkjøring fra Rymoevegen ut på Brandvalvegen er det en hekk som skygger for all sikt. Direkte farlig å kjøre ut i krysset.Kan dere overbringe dette til Statens vegvesen også. Hekken vokser veldig nært vegbana så den burde tas bort helt.
    Kryss Rymovegen-Brandvalvegen
  • Svar: Hei! Vi skal foreta en befaring for sjekke sikten i krysset. Med vennlig hilsen Teknisk forvatning

Se alle