Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Utsiktvegen, Kongsvinger

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 09.08.2017
  • Kategori: Gatelys
  • Beskrivelse: Manglende gatelys på strekningen Utsiktsvegen 1 - 23. Gjelder også hele Enbergvegen. Deler av denne strekningen i Utsiktsvegen er uten fortau. Fartsgrense 50 km/t! Meget farlig for fotgjengere etter mørkets frambrudd!!
    Utsiktvegen, Kongsvinger
  • Svar: Hei Melding er videreformidlet til Laje Entreprenør AS (utgått fra Eidsiva Energi AS). Vi håper å få utbedret dette i løpet av uke 33. Mvh Teknisk forvaltning

Se alle