Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Bruajordet

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 25.08.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Bruajordet mangler vedlikehold. Begynner å bli en del hull. Er ikke vedlikeholdt siden den ble anlagt. Dårlig/manglende brøyting om vinteren også. Kun en del av veien som brøytes.
    Bruajordet
  • Svar: Hei! Dette er privat og ikke kommunens ansvar. Med hilsen Teknisk forvaltning

Se alle