Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

SNAREMOVEGEN 29

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 25.08.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Mange store hull i grusveien langs snaremovegen på Granli. Risikerer å ødelegge bilen. Trenger å fylle hullene da veiskraping ikke har noen hensikt.
    SNAREMOVEGEN 29
  • Svar: Hei! Dette privat veg og ikke kommunens ansvar. Med hilsen Teknisk forvaltning

Se alle