Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Jonas Lies 13

  • Status: Venter på behandling
  • Registrert: 10.07.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Det ble i forbindelse med opprusting av vegen lagt fartsdump inn til huset vårt, for at vi ikke skulle få vann i på eiendommen. Det er bra, men vi ser oss nødt til å be om hjelp til å gjøre denne dumpa lavere. Flere biler har fått skader under på grunn av høyden. Den er særs høy å gir en bråstopp når man vi kjører inn på tomta, noe som også er uheldig for kryssende trafikk. Det kan lett oppstå farlige situasjoner. Håper på raske respons. Kontaktes på tlf: 62 81 52 91
    Jonas Lies 13
  • Svar:

Se alle