Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Glommengata

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 15.06.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Her har det vært utført vegarbeid, som så har blitt asfaltert over. Asfalteringen (midlertidig?) er elendig - så vegen er blitt veldig humpete. Hva er planen her?
    Glommengata
  • Svar: Hei! Glommengata er fylkes veg og ikke kommunal veg, men det vi vet er at dette skyldes en meget stor vannlekkasje i vinter, noe som medførte at grunnen ble svært mettet av vann. Det har derfor ikke vært mulig å gjøre ferdig arbeidet med toppdekket før grunnen har satt seg. Dette vil imidlertid bli reparert i løpet av sommeren/høsten (målet er før skolestart). Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle