Fiks nabolaget mitt

Rydd opp i nærmiljøet!

Kart over registrerte saker

Forklaring

  • Venter på behandling
  • Under behandling
  • Saken er løst/avsluttet

Konglevegen

  • Status: Ferdig behandlet
  • Registrert: 12.05.2017
  • Kategori: Veg/Vegvedlikehold
  • Beskrivelse: Hei! Konglevegen er ikke feiet, og det er mye grus som støver veldig når bybussen kjører. Det er også feiet dårlig på fortauen øverst i Vardåsvegen. Det ligger igjen mye grus.
    Konglevegen
  • Svar: Hei! Beklager at det tok litt tid, men dette er i orden nå! Med vennlig hilsen Teknisk forvaltning

Se alle